Trung tâm Nhật ngữ Đông Du Đà Nẵng Khai giảng các lớp tiếng Nhật khóa 26

Trung tâm Nhật ngữ Đông Du Đà Nẵng

Tổng Khai giảng các lớp tiếng Nhật khóa 26, ngày 22/02/2016


* Đặc biệt:

- Chiêu sinh các lớp tiếng Nhật Trung cấp đầu N3.

- Lớp luyện thi N3.

- Lớp đọc N2.

- Lớp tiếng Nhật dành cho người bận rộn.

- Lớp Kanji tự học.

- Lớp tiếng Nhật thiếu nhi.

- Lớp Kaiwa sử dụng trong công việc.


*** Giảm học phí cho học sinh, sinh viên.

*** Ưu đãi học phí cho các đối tượng là học viên của khóa 25 học lên khóa 26 và các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác.


Đang nhận ghi danh!

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: