Trung tâm Nhật ngữ Đông Du Đà Nẵng - Khai giảng các lớp tiếng Nhật khóa 27, ngày 30/05/2016

Trung tâm Nhật ngữ Đông Du Đà Nẵng
Khai giảng các lớp tiếng Nhật khóa 27, ngày 30/05/2016

Đặc biệt:
- Nhật ngữ vỡ lòng (phương pháp học hoàn toàn mới).
- Nhật ngữ thiếu nhi.
- Nhật ngữ luyện thi N3.
- Nhật ngữ đọc N2.
- Nhật ngữ Nghe N2.
- Kaiwa Trung Cấp.
- Kanji tự học.

Ưu đãi học phí cho các bạn học viên ghi danh từ 15/04/2016 đến 15/05/2016.

Đang nhận ghi danh!