CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH

Câu lạc bộ đọc sách của trường Đông Du đã hoạt động trở lại thật khí thế và vui nhộn.
Đề tài hôm nay: 機会費用とは?