THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2017

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2017

CÁC BẠN HỌC VIÊN ĐƯỢC NGHỈ TẾT TỪ NGÀY 21/01/2017 (24/12/2016 ÂL) ĐẾN HẾT NGÀY 05/02/2017 (MÙNG 09/01/2017 ÂL). NGÀY 06/02/2017 (MÙNG 10/01/2017 ÂL) CÁC BẠN HỌC VIÊN TRỞ LẠI HỌC BÌNH THƯỜNG.