THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2018

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2018

HỌC VIÊN ĐƯỢC NGHỈ TẾT TỪ NGÀY 11/02/2018 (26 tháng chạp âm lịch) ĐẾN HẾT NGÀY 25/02/2018 (MÙNG 10 tháng giêng âm lịch).

NGÀY 26/02/2018 (11 tháng giêng âm lịch) HỌC VIÊN TRỞ LẠI HỌC BÌNH THƯỜNG.