Khai giảng khóa 102B

Chi nhánh Bàu Cát khai giảng khóa 102B, ngày 9/10/2017.

Bắt đầu nhận ghi danh ngày 5/9/2017 từ 8g sáng đến 21g tại 108 Bàu Cát 2, Tân Bình, HCM.