Khai giảng khóa 105B

Chi nhánh Bàu Cát khai giảng khóa 105B, ngày 23/7/2018.

Bắt đầu nhận ghi danh ngày 25/6/2018 từ 8g sáng đến 21g tại 108 Bàu Cát 2, Tân Bình, HCM.