Khai giảng khóa 103B

Chi nhánh Bàu Cát khai giảng khóa 103B, ngày 8/1/2018.

Bắt đầu nhận ghi danh ngày 4/12/2017 từ 8g sáng đến 21g tại 108 Bàu Cát 2, Tân Bình, HCM.