KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH MỚI TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI