Đại học Tsukuba tuyển sinh tại TP. Hồ Chí Minh

Đại học Tsukuba tuyển sinh tại TP. Hồ Chí Minh:Trình độ tiếng Nhật chỉ cần N2 hoặc N3 (hoặc các trình độ tương đương từ các kỳ thi khác như J.TEST, TOP-J, GNK). Sau khi vào chương trình thì sẽ có 6 tháng học tiếng Nhật tập trung.

4 chương trình này gồm các ngành:
+ Cử nhân Khoa học Nông Nghiệp (Agricultural Science Course)
+ Cử nhân Chăm sóc sức khoẻ (Health Care Course)
+ Cử nhân Thiết kế và Mỹ thuật (Art & Design Course)
+ Cử nhân Đào tạo Tiếng Nhật (Japanese Language Teacher Training Course).

Thời hạn nộp hồ sơ (online): từ ngày 1/3/2017 đến ngày 12/4/2017
Thi đầu vào: từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017
Nhập học: 1/10/2017

日本の文化・社会を理解し、日本マインドを持った留学生の育成を目的とし、日本国内または母国等における日本関連企業での就職を希望する留学生のための、日本語によるプログラムです
JP-EX.TSUKUBA.AC.JP