THÔNG BÁO LIÊN QUAN TỚI VIỆC GHI DANH VÀO CÁC LỚP CẤP TỐC

THÔNG BÁO

LIÊN QUAN TỚI VIỆC GHI DANH VÀO CÁC LỚP CẤP TỐC

Gần đây số lượng học viên đăng ký lớp Cấp tốc 1 tăng vọt, vượt khả năng tiếp nhận của nhà trường.

Vì vậy, nhiều người đăng ký muộn đã bị từ chối. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tiếp nhận một số lượng không ít học viên đến học tập với thái độ không nghiêm túc: không đi học đều đặn (vì bận việc cá nhân, việc công ty, hoặc vì đã từng học Nhật ngữ ở đâu đó, v.v…), không luyện tập ở nhà (vì không có thời gian, hoặc nghĩ là không cần thiết, v.v…), hoặc có thái độ không tích cực trong học tập (không tập luyện theo sự chỉ dẫn của thầy cô, không làm bài tập, v.v...) dẫn đến kết quả cuối khóa của những học viên này thường là KHÔNG ĐẠT, và không được lên lớp.

Và chính sự hiện diện của những học viên này đã lấy mất cơ hội học tập của nhiều người khác, làm giảm sút không khí học tập và tiến độ của cả lớp. Kết quả học tập của học viên thường tùy thuộc hai yếu tố, là chất lượng của người Thầy và chất lượng của người học.

Chất lượng người Thầy được xã hội đánh giá, và được các học viên lựa chọn. Còn chất lượng của học viên ít được đề cập tới. Giảng dạy, giới thiệu những kiến thức mới là nhiệm vụ của người Thầy. Còn chuyện tiếp nhận và tập luyện sao cho có được những kiến thức này là trách nhiệm của người học. 

Kết quả học tập tốt hay xấu tùy thuộc thái độ tiếp nhận, và sự cố gắng luyện tập tại lớp và tại nhà của người học.

Gần đây, nhiều người cho rằng, chuyện có tích cực học hỏi, luyện tập hay không là quyền của người học miễn là họ có đóng học phí. Nói vậy cũng đúng. 

Nhưng người học có quyền lựa chọn ghi danh học trường này hay trường khác, thì Trường cũng có quyền lựa chọn tiếp nhận người học này hay người học khá.

Chính vì những lý do trên, bắt đầu từ Khóa 104 khai giảng ngày 05/02/2018, để nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của trường và để dành cơ hội học tập cho các học viên nghiêm túc, Trường đã quyết định một số thay đổi trong việc tiếp nhận ghi danh của học viên các lớp Cấp tốc như sau:

1/ GHI DANH CÁC LỚP CẤP TỐC 1

Trường chỉ tiếp nhận cho đăng ký những học viên được giáo viên phụ trách tư vấn, phỏng vấn chấp thuận, sau khi đã tìm hiểu rõ về mục đích học tập, về quỹ thời gian học tập, về khả năng tiếp nhận kiến thức của người đăng ký.

Sau khi nhập học, nếu phát hiện những học viên có thái độ học tập không nghiêm túc tại lớp, hay quên lãng không ôn tập đúng mức tại nhà, những học viên này vẫn được tiếp tục tham dự các giờ giảng của lớp, nhưng sẽ không được giáo viên tích cực tương tác để tránh sự khó xử cho đương sự, và có thể gây trở ngại cho tiến độ của cả lớp.

2/ GHI DANH VÀO CÁC LỚP CẤP TỐC TIẾP THEO

Trường chỉ chấp nhận cho đăng ký học tiếp bất kỳ một lớp Cấp tốc nào cho khóa tiếp theo (hoặc học tiếp lên hoặc học lại) nếu học viên có thái độ và kết quả tốt trong khóa học trước, và từ chối tiếp nhận các học viên không đạt yêu cầu của Trường.

3/ VIỆC ĐĂNG KÝ CỦA HỌC VIÊN BÊN NGOÀI 
VÀO CÁC LỚP CẤP TỐC CỦA TRƯỜNG

Việc ghi danh học tiếp lên các lớp trên của hệ CẤP TỐC được ưu tiên dành cho học viên cũ của Trường. Sinh viên bên ngoài phải đăng ký giữ chỗ trước, và chỉ được tiếp nhận sau khi được kiểm tra học lực và phỏng vấn.

Ngày 4 tháng 12 năm 2017
Ban Giám Hiệu
TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU