Đội ngũ giáo viên

 

NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

43D/46 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÔNG DU (Tháng 12/2017)

STT HỌ VÀ TÊN STT HỌ VÀ TÊN
1 NGUYỄN THỊ DUYÊN 52 FUJISHIRO MOTOMI
2 QUANG TỊNH NGHI 53 TORIGOE YUKI
3 TRẦN THANH TRÚC 54 KOIZUMI KAE
4 NGUYỄN THỤY TUYẾT OANH 55 TANAKA RIE
5 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 56 NOBUNAGA TAIKI
6 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 57 TANIGUCHI KENTO
7 NGUYỄN NGỌC CHÂU 58 TAKECHI SARI
8 VÕ THỊ NĂM 59 ĐINH THỊ HƯƠNG LAN
9 NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU 60 ĐỖ NHƯ THIÊN
10 VÕ THỊ VI TẦN 61 NGÔ DƯƠNG THÙY
11 MÃ VIẾT HÒA 62 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN
12 LÊ THỊ THU HẰNG 63 NGUYỄN THỊ THANH VÂN
13 CAO THỊ HUYỀN TRANG
14 LÊ MINH TÚ PHƯƠNG
15 KHƯU BỬU THỊNH
16 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
17 TẠ ĐÌNH BÍCH NHƯ
18 NGUYỄN ĐỨC THÀNH
19 LÊ ĐÌNH KHÔI
20 VÕ THỊ MỘNG HUYỀN
21 NGUYỄN ĐỖ THU THU
22 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG ANH
23 PHẠM THỊ BẢO YẾN
24 LÊ THỊ THẮM
25 DƯƠNG THỊ BÍCH TUYỀN
26 ĐỖ VĂN QUÝ
27 HÀ MINH HIẾU
28 TRỊNH XUÂN NƯƠNG
29 VÕ THU MỸ PHƯƠNG
30 DƯƠNG THỊ HƯỜNG
31 NGUYỄN THỊ KIM HIỀN
32 NGUYỄN THỊ PHI VÂN
33 ĐOÀN NGỌC BẢO QUYÊN
34 TRẦN HỮU ĐỨC
35 VŨ THỊ DỰ
36 NGÔ THỊ YẾN PHƯỢNG
37 ĐỖ THỊ NGỌC LINH
38 NGUYỄN HOÀNG THẢO
39 LÊ THỊ KIM ĐÀI
40 NGUYỄN THỊ DẠ THOA
41 LÝ NGHIỆP SAN
42 TRẦN HUỲNH LAN
43 TRƯƠNG HOÀNG BẢO
44 LÊ THỊ PHƯƠNG THỦY
45 TRƯƠNG ĐẶNG MINH NGỌC
46 TRẦN LÊ MINH HẰNG
47 LÝ THANH VÂN
48 PHẠM CHÂU MỸ HUỆ
49 TRANG ĐĂNG KHOA
50 NGUYỄN THỊ VŨ OANH
51 HUỲNH KIM LAN

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: