BUỔI GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG DU HỌC

 

THÔNG BÁO

V/v: Giới thiệu du học tại các trường Nhật ngữ và Đại học tại Nhật


Nhật ngữ Đông Du tổ chức:

Giới thiệu về du học tại trường Nhật ngữ và Đại học tại Nhật.

1.    Học viện ALICE


-    Thời gian: 09:30 thứ tư ngày 8/9/2010
-    Địa điểm: TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Phòng 43-44, Trung tâm Hồ Văn Huê

43D/46 Hồ Văn Huê,P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Mời các bạn có nguyện vọng du học tự túc đến tham dự.

Vui lòng đăng ký trước 24:00 ngày 7/9/2010

2.    Đại học SHIZUOKA


-    Thời gian: 14:00 thứ năm ngày 9/9/2010
-    Địa điểm: TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Phòng 43-44, Trung tâm Hồ Văn Huê
43D/46 Hồ Văn Huê,P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Mời các bạn có nguyện vọng du học tự túc đi thẳng vào Đại học Shizuoka (tỉnh Shizuoka- Nhật Bản) đến tham dự.

Vui lòng đăng ký trước 10:00 ngày 9/9/2010

3.    Trường Nhật ngữ KURUME


-   Thời gian: 09:00 thứ tư ngày 22/9/2010
-    Địa điểm: TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Phòng 43-44, Trung tâm Hồ Văn Huê
43D/46 Hồ Văn Huê,P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Mời các bạn có nguyện vọng du học tự túc tại trường tiếng Nhật Kurume- thuộc tỉnh Fukuoka.
Vui lòng đăng ký trước 10:00 ngày 9/9/2010


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!!