CHÚC MỪNG CÁC BẠN DU HỌC SINH ĐÃ ĐẬU ĐẠI HỌC CÁCTRƯỜNG BÊN NHẬT.

http://www.mjls.jp/blog/2010/12/post-38.html

Chúc mừng 2 bạn Du học sinh: HÒANG THỊ

NGÀ và NGUYỄN HỒNG HẠNH đã đậu đại

học.