Trao số tiền quyên góp ủng hộ Nhật Bản đến Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản