NGÀY 1/9/2011 NHÓM ĐI HIROSHIMA ĐÃ LÊN ĐƯỜNG

Ngày 1/9/2011, nhóm đi Hiroshima gồm 4 bạn:

  • Nguyễn Huy Nhiên (Hải Dương)
  • Trần Hải Hà (Hải Dương)
  • Nguyễn Thị Xoan (Ninh Bình)
  • Phạm Thị Thương (Thanh Hóa)

Xuất phát lúc 10h50 tại sân bay Tân Sơn Nhất, 15h15 đến Đài Bắc, 16h50 bay từ Đài Bắc đến sân bay Hiroshima, đến Hiroshima lúc 20h30 ( tính theo giờ địa phương). Làm thủ tục xong là 21h. 22h về đến thành phố Hiroshima.

Hình ảnh 4 bạn được các sempai đón tại Hiroshima.

Tin: nhận được từ Nhiên, Hình ảnh lấy từ facebook.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: