TRƯỜNG NHẬT NGỮ KURUME TUYỂN SINH THÁNG 4 NĂM 2012

Chuẩn bị cho việc chiêu sinh tháng 4 năm 2012, Trường chúng tôi xin

thông báo về chế độ miễn giảm học phí mới. Chế độ này áp dụng đối

với sinh viên đậu kỳ thi năng lực Nhật Ngữ và có nguyện vọng nhập học:


Sinh viên đậu N1           Giảm 50% học phí (275.000 yên)

Sinh viên đậu N2           Giảm 30% học phí (165.000 yên) / năm đầu

Sinh viên đậu N3           Giảm 20% học phí (110.000 yên) / năm đầu

Sinh viên đậu N4           Miễn tiền nhập học (80.000 yên)

Sinh viên đậu N5           Miễn phí tuyển sinh (30.000 yên)


Sinh viên nào có ý định du học, hoặc cần thêm thông tin, xin hãy liên hệ

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

43D/46 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận

ĐT: 08-3845-3782


Phỏng vấn tại Thành Phố Hồ Chí Minh:

Thời gian: Thứ 5, ngày 29/9/2011

Địa điểm : 43D/46 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận. ĐT: 08-3845-3782

Phỏng vấn tại Đà Nẵng:

Thời gian: Chủ nhật, ngày 2/10/2011


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: