THÔNG BÁO LỚP GIẢI ĐỀ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ THÁNG 7 NĂM 2015

 

THÔNG BÁO

MỞ LỚP GIẢI ĐỀ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ THÁNG 7/2015


Kỳ thi năng lực Nhật ngữ sắp đến gần, Nhà Trường tổ chức các lớp giải đề ôn tập để các bạn học viên mới có thể quen với cách thi và giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học. Học vào sáng chủ nhật từ 8h - 11h30.

Cấp độ từ N4 đến N2.

Địa điểm : 43D/46 Hồ Văn Huê.P9.Q.PN

Thời gian: Các ngày chủ nhật 07/06/2015; 14/06/2015 và ngày 21/06/2015.

Học phí : N5-N4 HV.Đông Du : 80.000 Đ/ BUỔI        HV bên ngoài : 100.000 Đ/ BUỔI

N3-N2  HV.Đông Du :100.000 Đ/ BUỔI        HV bên ngoài :120.000 Đ/ BUỔI

Xin thông báo đến các bạn học viên có nhu cầu, đăng ký ghi danh tại văn phòng các trung tâm của Trường Nhật ngữ Đông Du.

Vp. Nhật ngữ Đông Du