THÔNG BÁO LỚP GIẢI ĐỀ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ NĂM 2013

 

THÔNG BÁO

MỞ LỚP GIẢI ĐỀ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ


Kỳ thi năng lực Nhật ngữ sắp đến gần, Nhà Trường tổ chức các lớp giải đề ôn tập để các bạn học viên mới có thể quen với cách thi và giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học. Học vào sáng chủ nhật 4 tiết từ 8h - 11h30.

Cấp độ từ N5 đến N1.

Địa điểm : 43D/46 Hồ Văn Huê.P9.Q.PN

Thời gian: Các ngày chủ nhật 17/11/2013 và ngày 24/11/2013.

Học phí : N5-N4 HV.Đông Du : 80.000/ 4 tiết        HV bên ngoài : 100.000/4 tiết

N3-N2-N1 HV.Đông Du :100.000/4 tiết        HV bên ngoài :120.000/4 tiết

Xin thông báo đến các bạn học viên có nhu cầu, đăng ký ghi danh tại văn phòng các trung tâm của Trường Nhật ngữ Đông Du.

Vp. Nhật ngữ Đông Du