BỐN HỌC SINH ĐÀ NẴNG CÓ TỶ LỆ ĐI HỌC THẤP TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ Ở TOKYO

 

 THÔNG BÁO

BỐN BẠN CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ Ở TOKYO, HIỆN TỶ LỆ ĐẾN LỚP CỦA CÁC BẠN KHÁ THẤP, TRƯỜNG NHẬT NGỮ Ở TOKYO ĐÃ CÓ THÔNG BÁO ĐẾN TRƯỜNG ĐÔNG DU NHIỀU LẦN NHƯNG TỶ LỆ ĐI HỌC THÁNG 12/2011 CỦA CÁC BẠN VẪN THẤP. ĐẶC BiỆT BẠN DƯƠNG QUÁ THẤP, NHÀ TRƯỜNG KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI GIA ĐÌNH CÁC BẠN NÊN THÔNG BÁO TRÊN MẠNG ĐỂ HỘI KHUYẾN HỌC ĐÀ NẴNG, GIA ĐÌNH CÁC BẠN VÀ BẢN THÂN CÁC BẠN ĐƯỢC BIẾT, NẾU KHÔNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH ĐẾN LỚP RẤT CÓ THỂ CÁC BẠN PHẢI BỊ BUỘC THÔI HỌC VỀ NƯỚC.

 

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 

 

BỐN BẠN CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ Ở TOKYO, HIÊN TỶ LỆ ĐẾN LỚP CỦA CÁC BẠN KHÁ THẤP, TRƯỜNG NHẬT NGỮ Ở TOKYO ĐÃ CÓ THÔNG BÁO ĐẾN TRƯỜNG ĐÔNG DU NHIỀU LẦN NHƯNG TỶ LỆ ĐI HỌC THÁNG 12/2011 CỦA CÁC BẠN VẪN THẤP. ĐẶC BiỆT BẠN DƯƠNG QUÁ THẤP, NHÀ TRƯỜNG KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI GIA ĐÌNH CÁC BẠN NÊN THÔNG BÁO TRÊN MẠNG ĐỂ HỘI KHUYẾN HỌC ĐÀ NẴNG, GIA ĐÌNH CÁC BẠN VÀ BẢN THÂN CÁC BẠN ĐƯỢC BIẾT, NẾU KHÔNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH ĐẾN LỚP RẤT CÓ THỂ CÁC BẠN PHẢI BỊ BUỘC THÔI HỌC VỀ NƯỚC.