TỔNG KẾT NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2011

Tổng kết những hoạt động của trường trong 1 năm qua:

-    Đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Và cũng đã in xong tạp san kỷ niệm 20 năm.

-    Đông Du vinh hạnh được công ty Luvina mời ra Hà Nội dạy hán tự.

-     Tổ chức thành công buổi hội thảo du học cho các trường ở OSAKA tại nhà văn hóa thanh niên

-     Mở chi nhánh dạy tiếng việt cho người Nhật ở đường Lên Thánh Tôn.

-     Tổ chức câu lạc bộ học tập và câu lạc bộ đọc sách vào chủ nhật hằng tuần.

-     Trung tâm Du Học Sinh(DHS) dời về Bình Mỹ.

-     Tổ chức dạy kỹ năng mềm cho DHS và sinh hoạt hướng đạo cho DHS tại trung tâm Bình Mỹ.

-     Giáo viên được thầy cho đi du lịch Malaysia.

-     Được Sozitsu tài trợ 1 tủ sách và 7 máy vi tính.

-     Các hoạt động học bổng trao cho các em học sinh nghèo.

Trong năm tới, năm 2012 trường chúng tôi sẽ càng phấn đấu hơn nữa để tổ chức nhiều hoạt động có ích hơn nữa.