DANH SÁCH DU HỌC SINH ĐI THÁNG 4/2012

Danh sách du học sinh đi tháng 04/2012

    Họ Và Tên                      Quê Quán        Ngày sinh            Vùng Đi

1 Phạm Văn Công                 Nam Định         14/02/1992        Osaka

2 Nguyễn Thị Thanh Nga       Đà Nẵng          10/10/1987         Osaka

3 Hỏa Thị Thùy Dung            Thanh Hóa       07/10/1993         Fukuyama

4 Vũ Mạnh Tuân                   Nam Định         26/01/1987         Fukuyama

5 Nguyễn Thị Minh Anh         Tp.HCM            01/02/1993         Hiroshima

6 Ngô Thị Nguyệt                 Nam Định         11/02/1992         Hiroshima

7 Vũ Quan Diệu Hương         Tp.HCM            20/10/1991         Shizuoka

8 Đặng Thế Trí                     Gia Lai              02/03/1984         Shizuoka

9 Nguyễn Thị Xiêm                Ninh Bình         03/12/1992         Shizuoka

10 Nguyễn Thị Chung            Nghệ An          12/03/1989         Morioka

11 Bùi Hải Duyên                  Thái Bình          14/03/1992         Morioka

12 Đào Tùng Dương             Hải Dương         28/12/1989        Morioka

13 Lâm Tấn Đạt                   Cà Mau              25/11/1991        Morioka

14 Hoàng Mạnh Hùng            Hưng Yên         20/01/1993        Morioka

15 Hà Văn Hùng                   Thanh Hóa        02/06/1993        Morioka

16 Nguyễn Thị Lệ                 Quảng Nam       02/08/1989        Morioka

17 Đào Hà Uyên Ngân           Tp.HCM            01/03/1993        Morioka

18 Lê Hồng Nhung                Quảng Ninh      25/07/1987        Morioka

19 Phùng Minh Thu               Thanh Hóa       14/08/1993        Morioka

20 Nguyễn Bảo Toàn             Quảng Nam      15/05/1992        Morioka

21 Trần Tuấn Anh                 Nam Định         14/06/1993        Naganuma(Tokyo)

22 Nguyễn Văn Nhật Duy       Quảng Nam      21/05/1993        Naganuma(Tokyo)

23 Trương Đại Dương            Hải Dương        20/06/1993        Naganuma(Tokyo)

24 Phạm Trường Giang          Hà Nam           19/07/1993         Naganuma(Tokyo)

25 Nguyễn Trường Giang       Cần Thơ          14/09/1993         Naganuma(Tokyo)

26 Vũ Bảo Lâm                     Hải Dương      13/01/1993         Naganuma(Tokyo)

27 Nguyễn Văn Quang           Đà Nẵng          23/09/1993       Naganuma(Tokyo)

28 Phùng Anh Tuấn              Nam Định        09/02/1993        Naganuma(Tokyo)

29 Đào Phạm Ngọc Thái         Hải Dương       22/07/1993        Naganuma(Tokyo)

30 Trần Quang Thiện             Đà Nẵng          30/11/1993      Naganuma(Tokyo)

31 Lê Văn Trung                   Hải Dương       09/09/1993      Naganuma(Tokyo)

32 Hoàng Thanh Tuân            Hưng Yên       02/12/1993      Naganuma(Tokyo)

33 Lê Đình Tùng                     Nam Định       01/02/1993      Naganuma(Tokyo)

34 Hoàng Mạnh Cường          Bắc Giang       10/09/1993        Naganuma(Tokyo)

35 Đinh Mạnh Cường             Nam Định       27/07/1993        Naganuma(Tokyo)

36 Đỗ Công Vũ                      Hà Nội            13/08/1993       Naganuma(Tokyo)

37 Mai Vũ Đạt                        Hà Nam           17/07/1993      Naganuma(Tokyo)

38 Bùi Nguyễn Tường Vân      Tp.Hcm           10/03/1993      Naganuma(Tokyo)

39 Đỗ Hà Kiều My                  Vũng Tàu        17/12/1993      Naganuma(Tokyo)

40 Lê Mộng Cầm                    Cần Thơ          13/11/1992      Naganuma(Tokyo)

41 Lê Đình Khôi                     Tphcm             18/10/1987      Naganuma(Tokyo)

42 Trần Trọng Hiền                 Tp.HCM          17/06/1987      Naganuma(Tokyo)

43 Nguyễn Chấn Nam            Thái Bình        14/08/1987       Naganuma(Tokyo)

44 Lương Minh Đức               Nam Định       03/12/1992      Saitama(Tokyo)

45 Vũ Mạnh Dũng                  Nam Định       22/05/1988      Saitama(Tokyo)

46 Nguyễn Hữu Duy              Quảng Nam     15/12/1986      Saitama(Tokyo)

47 Nguyễn Việt Thái              Thanh Hóa      26/06/1993      Saitama(Tokyo)

48 Phạm Văn Phúc                 Nam Định       04/08/1989      Saitama(Tokyo)

49 Nguyễn Thị Thủy               Hà Nội            07/10/1989      Akamonkai(Tokyo)

50 Đỗ Thị Thuận                     Hải Dương      25/11/1989      Akamonkai(Tokyo)

51 Hoàng Phú Hưng               Tp.Hcm           25/10/1992      Chibaken(Tokyo)

52 Nguyễn Quang Duy           Tp.Hcm           19/10/1993      Chibaken(Tokyo)

53 Nguyễn Quang Minh         Quảng Trị        04/06/1988      Kanrin(Tokyo)

54 Triệu Nhật Linh                 Thái Nguyên   12/02/1992      Kanrin(Tokyo)

55 Nguyễn Văn Trường          Thanh Hóa      14/08/1991      Kinosita(Tokyo)

56 Nguyễn Hoài Nam             Hà Nội            26/01/1989      Kinosita(Tokyo)

57 Mai Thế Tài                      Nam Định       21/09/1992      Kohwa(Tokyo)

58 Nguyễn Thị Lan Nhi           Tây Ninh         27/07/1992      Kagoshima

59 Nguyễn Thụy Tuyết Oanh   TpHCM                                   Kobe

60 Võ Thị Thúy Yến               Ninh Thuận                             Kobe

61 Phan Thị Mỹ Yên               Đà Nẵng                                 Gaigo (Tokyo)