NHÓM MORIOKA ĐI THÁNG 4-2012 ĐÃ ĐẾN NƠI AN TOÀN

28/3/2012  Tin từ Morioka...

Nhóm Morioka đã đến Nhật an toàn. Đây là hình ảnh của các bạn đi Morioka và sempai, giáo viên tại trường Morioka.  


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: