Lịch khai giảng các khóa trong năm 2017

Lịch khai giảng các khóa sẽ mở trong năm 2017

 

KHÓA 99

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 24 / 10 / 2016

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 99B, Thứ hai 26 / 12 / 2016

KHÓA 100

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 06 / 02 / 2017

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 100B, Thứ hai 10 / 04 / 2017

KHÓA 101

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 08 / 05 / 2017

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 101B, Thứ hai 10 / 07 / 2017

KHÓA 102

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 07 / 08 / 2017

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 102B, Thứ hai 09 / 10 / 2017

KHÓA 103

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 06 / 11 / 2017

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 103B, Thứ hai 08 / 01 / 2018

 

Liên hệ ghi danh học tiếng Nhật / thông tin khóa học / thông tin về tất cả các hệ đào tạo tiếng Nhật :

(028) 3845 3782


Liên hệ Tư vấn du học Nhật Bản / Dịch thuật : (028) 3845 4228