Lịch khai giảng các khóa trong năm 2018

Lịch khai giảng các khóa sẽ mở trong năm 2018

 

KHÓA 103

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 06 / 11 / 2017

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 103B, Thứ hai 08 / 01 / 2018

 

KHÓA 104

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 05 / 02 / 2018

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 104B, Thứ hai 23 / 04 / 2018


KHÓA 105

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 21 / 05 / 2018

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 105B, Thứ hai 23 / 07 / 2018

 

KHÓA 106

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 20 / 08 / 2018

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 106B, Thứ hai 22 / 10 / 2018

 

KHÓA 107

Trường chính Hồ Văn Huê và các trung tâm : Thứ hai 19 / 11 / 2018

Chi nhánh Bàu Cát : Khóa 107B, Thứ hai 22 / 01 / 2019

Liên hệ ghi danh học tiếng Nhật / thông tin khóa học / thông tin về tất cả các hệ đào tạo tiếng Nhật :

(028) 3845 3782


Liên hệ Tư vấn du học Nhật Bản / Dịch thuật : (028) 3845 4228