Các lớp dự kiến mở khoá 85

 

Thi xếp lớp đợt 1 : 3 / 3 / 2013

Thi xếp lớp đợt 2 : 17 / 3 / 2013

Lớp Hán tự đặc biệt : 24 / 3; 31 / 3; 7 / 4

Khai giảng khoá 85 : 18 / 3 / 2013

Khai giảng khoá 86 : 17 / 6 / 2013