Thông báo về ghi danh khoá 85B Bàu Cát

Thông báo về việc ghi danh khoá 85B Bàu Cát

 

Văn phòng xin thông báo : Hiện tại, lớp vỡ lòng PC (phổ cập) 1B đã đầy, không nhận học viên nữa. Các bạn học buổi tối vui lòng đăng ký lớp PT (phổ thông).