Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy của giáo viên Đông Du

Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy của giáo viên Đông Du


Ba tháng một lần, mỗi cuối khóa ĐD lại tổ chức họp báo cáo kết quả đào tạo và xem xét lại những hoạt động trong khóa học vừa qua. Sau đó bàn bạc phương pháp giảng dạy, kế hoạch trong 3 tháng tiếp theo của khóa học mới. Thực ra việc hướng dẫn thay đổi cách dạy mới được diễn ra một tuần qua tại chi nhánh Bàu cát. Và chiều thứ ba (11/6) tất cả giáo viên Nhật chia 2 nhóm sơ cấp và trung cấp cùng nhau bàn bạc cách dạy với Thầy hiệu trưởng và tiến hành dạy mẫu cho các giáo viên cùng xem và học hỏi. Chiều thứ tư (12/6) các giáo viên Việt cũng được chia ra họp thống nhất cách dạy và tiến hành dạy thử cho Thầy hiệu trưởng xem.

 


Thầy luôn học hỏi và mạnh dạn đổi mới, là đầu tàu dẫn cả con tàu Đông Du hiên ngang tiến ra biển cả.


Mong một khóa học mới đạt nhiều thành quả tốt đẹp.