Quỹ Khuyến học & Tương trợ Sinh viên Đông Du

QUY CHẾ

QUỸ KHUYẾN HỌC ĐÔNG DU (cho Sinh viên Du Học)

QUỸ TƯƠNG TRỢ SINH VIÊN ĐÔNG DU (ÁN )

LỜI MỞ ĐẦU

Chương trình Du Học Đông Du đưa sinh viên đi du học bằng sức của sinh viên, không cần sự trợ giúp tài chánh của gia đình, tạo cơ hội tốt cho sinh viên nghèo đi du học. Tuy nhiên việc vừa học vừa làm để trang trải kinh phí du học (tiền học phí, tiền nhà, tiền ăn, tiền tiêu vặt . . .) cũng đi kèm với những rủi ro không lường trước được, như bị tai nạn, ốm đau, hay vì một lý do gì khác ( như nơi học tập có ít việc làm thêm, tiền kiếm được không đủ chi tiêu, hay không tích lũy đủ để đóng tiền nhập học khi vào đại học, cao đẳng . . .). Nhất là trong những tháng đầu khi mới vào trường (đại học hay cao đẳng) sinh viên cần chuyên tâm học tập, hạn chế tối đa việc đi làm thêm kiếm sống. Do đó rất cần có một QŨY KHUYẾN HỌC do cha mẹ, các cựu sinh viên đã trưởng thành qua Chương trình Du Học Đông Du, và Bạn bè thân hữu đóng góp để giúp đỡ khuyến khích con em của mình, đàn em, thanh niên du học vì mục đích xây dựng quê hương, và một QUỸ TƯƠNG TRỢ do chính các sinh viên đang du học đóng góp, để tự giúp mình, giúp bạn để cùng nhau yên tâm học tập, vượt qua các khó khăn bất trắc (như tai nạn, ốm đau).

Trường Nhật ngữ Đông Du nay quyết định thành lập :

  • QUỸ KHUYẾN HỌC ĐÔNG DU (cho Sinh viên Du học)
  • QUỸ TƯƠNG TRỢ SINH VIÊN ĐÔNG DU

để cải thiện nội dung của Chương trình Du học Đông Du ngày một tốt hơn.

Việc tham gia đóng góp vào một hay cả hai Quỹ trên của các đối tượng được quy định như sau :

1/-Phụ Huynh có con em được Trường Đông Du giúp đỡ cho đi du học tự nguyện (khuyến khích, nhưng không bắt buộc) tham gia đóng góp vào Quỹ Khuyến Học Đông Du một số tiền nhất định, để Quỹ sẽ trao lại phần đóng góp này cho chính con em của mình khi sinh viên vào Trường ( Cao đẳng, Đại học hay Cao học) hay những khi gặp khó khăn khác, dưới hình thức các Học bổng Khuyến học của Đông Du (thực tế là do chính phụ huynh cung cấp, đã được ký gửi sẵn dưới hình thức đóng góp vào Quỹ). Trường hợp phụ huynh không tham gia Quỹ, con em của họ sẽ không được hưởng chế độ học bổng này. Sinh viên nghèo có phẩm chất tốt, khi gặp khó khăn tùy theo hoàn cảnh cũng có thể nhận được những sự trợ giúp cần thiết của Quỹ.

2/-Cựu sinh viên của Chương trình Du Học Đông Du, bạn bè thân hữu tham gia hai Quỹ trên với tinh thần tự nguyện .

3/-Sinh viên Đông Du đang du học tại Nhật có nghĩa vụ phải tham gia Quỹ Tương trợ, như là một cách khẳng định rằng mình là người của Chương trình Du học Đông Du, người những người anh em Đông Du, của Gia đình và của Cộng Đồng Đông Du.

QŨY KHUYẾN HỌC ĐÔNG DU và QUỸ TƯƠNG TRỢ SINH VIÊN ĐÔNG DU hoạt động theo các quy chế sau đây.

CHƯƠNG MỘT : TỔNG QUÁT

ĐIỀU 1 : DANH XƯNG

Các Quỹ do Trường Đông Du chủ xướng thành lập, mang tên QUỸ KHUYẾN HỌC ĐÔNG DU (dành cho Sinh viên Du học) QUỸ TƯƠNG TRỢ SINH VIÊN ĐÔNG DU, bên dưới gọi tắt là Quỹ Khuyến học và Quỹ Tương trợ.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH - TÔN CHỈ

Các Quỹ trên được thành lập để giúp đỡ các Sinh viên tham gia Chương trình Du Học Đông Du an tâm đi du học, an tâm học tập tại ngoại quốc, giúp họ vượt qua các rủi ro, bất trắc (như bị tai nạn, bệnh tật . . . ) hay những lúc gặp khó khăn tài chánh nhất thời (như khi nhập học các trường . . . phải cần một khoản tiền lớn), và cũng để tạo điều kiện cho sinh viên có thể chuyên tâm học tập đạt kết quả thật tốt (cấp học bổng cho sinh viên trong những tháng đầu khi mới vào trường).

Trong giai đoạn đầu Quỹ còn yếu kém, Quỹ chỉ tập trung phục vụ những đối tượng thành viên (có phụ huynh tham gia Quỹ Khuyến học và chính sinh viên có tham gia Quỹ Tương trợ), nhưng khi Quỹ đã vững mạnh hơn về mặt tài chánh, sẽ nghĩ tới việc giúp đỡ các đối tượng bên ngoài (không tham gia Quỹ, hay không thuộc Chương trình Du học Đông Du).

Các Quỹ trên là :

- Cơ hội để các gia đình có con em đi du học trực tiếp đóng góp chăm lo cho con em của mình, để các cựu sinh viên đã trưởng thành từ Chương trình Du học Đông Du phụ giúp Trường, kế thừa tiếp nhận trách nhiệm đào tạo các thế hệ đàn em đi sau, và để các Bạn bè thân hữu góp sức cùng Trường chăm lo các  thanh niên tự nguyện học để phục vụ Quê hương.

- Và để chính sinh viên tự lo liệu, đoàn kết lo liệu giúp đỡ nhau.

- Hoạt động thể hiện lời nguyện thứ ba của sinh viên Đông Du, đó là “Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau”

Các Quỹ hoạt động thuần túy với tôn chỉ tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phi lợi nhuận, không mang mầu sắc chính trị tôn giáo.

Trường Nhật ngữ Đông Du gánh chịu mọi trách nhiệm cuối cùng về các Quỹ trước luật pháp, trước xã hội và trước các thành viên. Vì thế, Trường Đông Du cũng xin tự nguyện gánh vác trọng trách quản lý và điều hành các Quỹ này.

ĐIỀU 3 : TRỤ SỞ

Trụ sở chính của Quỹ nói trên sẽ được đặt tại Trường Nhật ngữ Đông Du, số 43D/46 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ chí Minh.

Điện thoại : 08-38453782    E-Mail : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.     Website : dongdu.edu.vn

Tùy theo nhu cầu công việc, các Quỹ có thể có văn phòng liên lạc, đại diện, chung hay riêng biệt tại Tokyo, hay các nơi khác.

CHƯƠNG HAI : THÀNH VIÊN - HOẠT ĐỘNG - TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

ĐIỀU 4 : THÀNH VIÊN QŨY KHUYẾN HỌC ĐÔNG DU

Quỹ có bốn loại thành viên: Phụ huynh sinh viên, Thành viên Bảo trợ và Thành viên Tán trợ, Thành viên Danh Dự.

ĐIỀU 4.1.1 : THÀNH VIÊN LÀ PHỤ HUYNH SINH VIÊN VÀ NGHĨA VỤ

Phụ huynh có con em đang du học trong Chương trình Du Học Đông Du (hoặc đang học Nhật ngữ, luyện thi đại học tại Nhật, hay đã vào trường rồi, nhưng chưa tốt nghiệp ra ngoài đời làm việc) được khuyến khích tham gia đóng góp vào Quỹ Khuyến Học để giúp đỡ chính con em của mình những lúc gặp khó khăn (như ốm đau, tai nạn . . .) hay để giúp họ chuyên tâm học tập thật tốt tại những thời điểm quan trọng.

Sau thời gian trắc nghiệm năng lực, đạo đức và nhân cách, xét thấy ứng viên có đủ khả năng đi du học, có thể du học thành công, phụ huynh được khuyến khích (tự nguyện, không mang tính bắt buộc) tham gia đóng góp vào Quỹ Khuyến Học. Phụ huynh sẽ đóng vào Quỹ một số tiền nhất định, để Quỹ trao lại cho con em họ dưới dạng Học bổng trong những tháng mới vào trường (Cao đẳng, Đại học hay Cao học tại Nhật) với điều kiện đương sự phải tuân thủ các chỉ đạo học tập của Trường (không đi làm thêm những ngày từ thứ hai tới thứ sáu trong tuần, dành toàn bộ thời gian có cho chuyện học tập và chỉ đi làm thêm trong những ngày Thứ bẩy, Chủ Nhật các tháng đầu khi mới vào trường) .

ĐIỀU 4.1.2 : THÀNH VIÊN BẢO TRỢ VÀ NGHĨA VỤ

Thành viên bảo trợ Quỹ Khuyến học chính là Trường Nhật ngữ Đông Du, người sáng lập và cũng là người điều hành Quỹ. Hàng năm Trường Đông Du sẽ đóng góp vào Quỹ một khoản tiền (không quy định tùy theo nhu cầu của Quỹ, và tình hình tài chánh của Trường ).

ĐIỀU 4.1.3 : THÀNH VIÊN TÁN TRỢ VÀ NGHĨA VỤ

Các cựu sinh viên trưởng thành từ Chương trình Du Học Đông Du và Bạn bè thân hữu tán đồng mục đích hoạt động của Trường, của Quỹ, tự nguyện xin tham gia đóng góp cho Quỹ, một lần hay nhiều lần với kim ngạch tùy hỷ. Mọi đóng góp, lớn hay nhỏ đều được công bố trên các phương tiện thông tin của Quỹ.

ĐIỀU 4.1.4 : THÀNH VIÊN DANH DỰ

Là những người có đóng góp tiền bạc, công sức lớn cho sự hình thành và phát triển Quỹ sẽ được tôn vinh là THÀNH VIÊN DANH DỰ .

ĐIỀU 4.2 : VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC ĐÔNG DU

Quỹ Khuyến học Đông Du (dành cho sinh viên du học) có kim ngạch lớn, là tiền đóng góp của Phụ huynh để lo cho con em mình du học, là tiền ủng hộ của sempai thân hữu, trách nhiệm quản lý và Điều hành rất to lớn. Trường Nhật ngữ Đông Du, người tổ chức, điều hành Chương trình Du Học Đông Du, người khởi xướng việc thành lập Quỹ Khuyến Học, sẽ là người trực tiếp quản lý và điều hành Quỹ, và chịu trách nhiệm trước pháp luật và xã hội về những chuyện liên quan.

ĐIỀU 4.2.1 : BỔN PHẬN CỦA SINH VIÊN ĐỂ ĐƯỢC THỤ HƯỞNG QUỸ KHUYẾN HỌC.

Sinh viên có phụ huynh tham gia Quỹ Khuyến Học Đông Du, có bổn phận phải thông báo về Trường (cũng là Văn phòng Điều Hành Chương trình Du Học Đông Du, Văn phòng Điều hành quản lý Quỹ Khuyến học): nơi học, nơi ở, và tình trạng học tập và sinh hoạt của mình, nhất là mỗi khi có những thay đổi (như thay đổi về địa chỉ, điện thoại, e-mail liên lạc, vào trường mới, lên lớp, hay đi làm), phải gia nhập các Nhóm Huynh Đệ Đông Du nơi mình ăn học và tham gia vào Quỹ Tương trợ Sinh viên Đông Du, và tuân theo sự chỉ đạo học hành của Trường hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua các sempai).

ĐIỀU 4.2.2 : VIỆC PHÂN PHÁT HỌC BỔNG

Các Nhóm Huynh đệ Đông Du tại địa phương sẽ đăng ký với Trường về số thành viên mới vào đại học (hay trường semmon), và yêu cầu Trường chuyển về Nhóm số kinh phí phụ huynh ký gửi để cấp cho những đối tượng này (nếu có). Nhóm chỉ trao lại cho sinh viên số tiền học bổng (bằng với số tiền phụ huynh đã đóng góp vào Quỹ), phân làm nhiều tháng theo yêu cầu của phụ huynh, cấp phát vào đầu mỗi tháng, nếu sinh viên tuân thủ các chỉ đạo của sempai về học tập và sinh hoạt, nhất là trong các tháng đầu mới vào trường không được đi làm thêm vào những ngày từ thứ hai tới thứ sáu (chỉ được làm thêm vào Thứ Bẩy, Chủ Nhật hay những ngày nghỉ học).

Việc cấp phát phải có chữ ký nhận tiền của sinh viên, và giấy tờ chứng minh việc cấp phát được chuyển về Trường, để Trường thông báo lại với phụ huynh.

Trường hợp sinh viên không tuân thủ các chỉ dẫn của các anh chị em sempai, sao lãng việc học hành, tự ý đi làm những ngày có học ở trường, học bổng đáng lẽ được cấp sẽ bị giữ lại, Nhóm sẽ báo về trường, và trường báo lại cho phụ huynh. Nếu có sự can thiệp của gia đình mà sinh viên vẫn không thay đổi thái độ học tập, Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du sẽ ra quyết định thu hồi số tiền học bổng về Quỹ để sử dụng cho các đối tượng khác, như một hình thức kỷ luật sinh viên vì lỗi không giữ lời hứa phải học tập tốt, và tuân thủ sự chỉ đạo của Trường (thông qua sempai).

Phụ huynh cần đọc kỹ bản Nội quy này trước khi tham gia đóng góp, và không có quyền khiếu nại nếu con em mình chẳng may vi phạm.

Kết toán thu chi của Quỹ sẽ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Trường.

ĐIỀU 5.1 : THÀNH VIÊN CỦA QŨY TƯƠNG TRỢ SINH VIÊN ĐÔNG DU

Thành viên của Quỹ Tương trợ Sinh viên Đông Du là những sinh viên đi du học theo Chương trình Du Học Đông Du, đang học Nhật ngữ, luyện thi, hay hiện đang học tập tại các trường (Cao đẳng, Đại học, Cao học), có xin đăng ký tham gia Quỹ và sinh hoạt trong các nhóm Huynh Đệ Đông Du.

ĐIỀU 5.2 : NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN QUỸ TƯƠNG TRỢ SINH VIÊN  ĐÔNG DU

Thành viên của Quỹ có nghĩa vụ hàng tháng phải đóng góp vào Quỹ một khoản tiền nhất định, (tạm thời quy định là 1.000 yen/ một tháng) cho Đơn vị Đông Du mình trực thuộc, và được hưởng các quyền lợi đi kèm của thành viên.

ĐIỀU 5.2.1 : QUỸ TƯƠNG TRỢ ĐÓNG GÓP TRONG THỜI GIAN HỌC NHẬT NGỮ HAY LUYÊN THI ĐẠI HỌC.

Cuối tháng 3 mỗi năm, Quỹ Tương trợ do các sinh viên đang học Nhật ngữ hay luyện thi thuộc phần các sinh viên đã đi trường, sau khi quyết toán (trừ đi phần đã sử dụng trong kỳ) phần còn lại chưa dùng sẽ được bàn giao lại cho Trường (qua một đại diện có ủy quyền của Trường), và Trường (qua đại diên) sẽ trao lại cho Quỹ của Nhóm Huynh đệ Đông Du mới mà sinh viên chuyển tới sinh hoạt.

ĐIỀU 5.3 : QUYỀN LỌI CỦA THÀNH VIÊN QUỸ TƯƠNG TRỢ ĐÔNG DU

Quyền lợi của các thành viên của Quỹ Tương Trợ gồm :

1/-Được trợ cấp, giúp đỡ khi bị ốm đau, tai nạn.

2/-Khi gặp khó khăn tài chánh nhất thời, có thể vay mượn tiền từ Quỹ.

ĐIỀU 5.3.1 : QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ TỔNG QUÁT

Quỹ Tương trợ được phân cấp quản lý và điều hành theo các Nhóm Huynh Đệ Đông Du (đơn vị tổ chức cơ bản) sinh viên trực thuộc, từ lúc còn học Nhật ngữ, luyện thi hay đã vào các trường (cao đẳng, đại học hay Cao học ở các địa phương). Trong Nhóm Huynh đệ Đông Du có người được phân công phụ trách việc quản lý quỹ của nhóm, nhận thu và bảo quản số tiền đóng góp vào Quỹ của các thành viên trực thuộc tổ chức, và thực hiện chi theo quyết định của Nhóm. Hàng quý (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12) thủ quỹ phải báo cáo số tiền tồn quỹ, tình hình thu chi của Quỹ về tổ chức cấp trên là Gia đình Đông Du của Vùng trực thuộc. Và Gia đình Đông Du Vùng lại báo cáo về Cộng Đồng Đông Du tại Nhật và về Trường .

ĐIỀU 5.3.2 : TRỢ GIÚP KHÔNG CẦN HOÀN TRẢ LẠI

Khi gặp khó khăn về tài chánh như bị tai nạn, ốm đau, sinh viên có thể yêu cầu, hay anh em trong Nhóm có thể để nghị Quỹ Tương trợ chi viện. Việc xuất Quỹ và kim ngạch xuất phải có sự đồng ý của trên phân nửa số thành viên trong Nhóm. và phải có Phiếu Chi do người Trưởng Nhóm ký (kèm theo biên bản đồng ý chi của trên phân nửa số thành viên của Nhóm).

Trường hợp cần chi số tiền lớn hơn tổng Quỹ Nhóm hiện có, Nhóm có thể liên lạc yêu cầu sự trợ giúp của các Nhóm Huynh đệ Đông Du khác thông qua tổ chức Gia đình Đông Du Vùng, và nếu cần tới cả Cộng Đồng Đông Du toàn Nhật bản và Việt nam, và có thể của cả Quỹ Khuyến học Động Du. Các tổ chức cấp trên này sẽ thông báo kêu gọi các Nhóm Huynh Đệ Đông Du trực thuộc mình cùng tham gia chi viện. Việc chi viện của từng Nhóm mang tính tự nguyện và phải có đồng ý của trên phân nửa số thành viên trong Nhóm. Việc chi viện của Quỹ Khuyến học do Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du quyết định.

Tiền chi viện từ các Nhóm có thể gửi thẳng tới Nhóm Huynh đệ Đông Du có yêu cầu, nhưng phải thông báo về tổ chức cấp trên là Gia đình Đông Du Vùng, và Cộng Đồng Sinh viên Đông Du tại Nhật và về Trường

ĐIỀU 5.3.3 VAY MƯỢN QUỸ CÓ HOÀN TRẢ LẠI

Việc vay mượn tiền của Quỹ có hoàn trả lại trong hạn mức quy định (tối đa là 3 lần số tiền đã đóng góp vào Quỹ, có trừ đi số tiền đã vay muợn trước đó) được Nhóm Huynh đệ Đông Du mình trực thuộc thực hiện ngay khi có yêu cầu. Việc hoàn trả lại phải thực hiện đúng theo lời giao ước. Việc vi phạm các giao ước hoàn trả sẽ được xử lý trong nội bộ của Nhóm.

ĐIỀU 6 : CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÁNH CÁC QUỸ.

Các cấp tổ chức của Đông Du, và những người phụ trách các Quỹ, Khuyến học và Tương trợ các cấp, hàng năm phải báo cáo công khai trên các phương tiện thông tin của Cộng đồng Đông Du, các hoạt động  nhất là về mặt tài chánh và phải gánh chịu các  trách nhiệm liên quan.

Các thành viên của các Quỹ có quyền chất vấn các cấp tổ chức Nhóm, Gia đình, Cộng đồng Đông Du, và Trường Nhật ngữ Đông Du về các hoạt động không theo đúng tinh thần của Bản Nội quy này. Trường có bổn phận chấn chỉnh các sai phạm của các cấp.

CHƯƠNG BA : TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI NỘI QUY HOẠT ĐỘNG – GIẢI TÁN TỔ CHỨC

ĐIỀU 7 : VIỆC CẢI SỬA NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ.

Bản Nội Quy này sẽ được xem xét sửa đổi lại mỗi khi phát hiện những thiếu sót quan trọng hay sau mỗi ba năm hoạt động. Ban cải cách sửa đổi Nội quy do Hiệu trưởng trường Nhật ngữ Đông Du thành lập gồm các đại diện của trường, của các thành viên các Quỹ (phụ huynh, sinh viên, sempai và thân hữu,. . .) và ban hành Quy chế mới.

ĐIỀU 8 : TRƯỜNG HỢP  BẤT KHẢ KHÁNG PHẢI GIẢI TÁN QUỸ

Vì một lý do bất khả kháng nào đó, Trường Nhật ngữ Đông Du không thể duy trì, bắt buộc phải giải tán các Quỹ Khuyến Học và Tương Trợ, thì số tiền còn lại sau khi quyết toán các khoản thu chi sẽ dùng để cấp học bổng cho sinh viên du học tại Nhật, hay cho học sinh trong nước.

Ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2013.

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: