QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ GIẢNG DẠY NHẬT NGỮ

Mỗi Trường có chủ trương, phương pháp giảng dạy riêng biệt, nhưng Trường Nhật ngữ Đông Du được điều hành theo các hướng sau đây:

  1. Học đều bốn chức năng cần thiết là ĐỌC, VIẾT, NGHE, NÓI. Phải học đều song hành bốn chức năng, vì cái nọ bổ túc cho cái kia.
  2. Học viên thường coi trọng khía cạnh văn phạm, và quan tâm tới điểm thi viết hơn là tập nghe. Học viên thích nói, nhưng không chịu rèn luyện theo sự chỉ đạo của thầy. Học viên thường viết xấu, viết kém, một phần do sự kém văn, nhưng cũng do ngại viết. Người thầy phải nắm rõ các khuyết điểm này và có những sự chỉ đạo thích hợp theo từng giai đoạn.
  3. Để hiểu và dùng thuần thục Nhật ngữ, học viên cần đọc nhiều. Đọc sách giúp hiểu rõ và hiểu một cách tự nhiên hơn về văn phạm, cách diễn đạt, cũng như lối suy nghĩ, văn hóa của người Nhật. Ngoài các sách giáo khoa, Trường còn sử dụng các sách chuyện của Tiểu học, Trung học, của người lớn để bổ sung theo các giai đoạn
  4. Học viên cần thi các chứng chỉ năng lực Nhật ngữ, đây là yêu cầu chính đáng. Nhưng học viên chỉ đạt được những chứng chỉ này nếu học tập thật bài bản, thực vững chắc những điểm văn phạm cơ bản, và phải hiểu rành rọt về cách diễn đạt của Nhật ngữ. Trường chỉ dạy luyện thi các chứng chỉ Nhật ngữ sau khi học viên đã có một trình độ nhất định tương ứng. Việc luyện thi chỉ giúp học viên làm bài dễ hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, đạt được điểm đúng với tầm sức của mình, nhưng không thể nào giúp học viên vượt quá khả năng có.