PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ CHỨNG CHỈ HỌC

Với kinh nghiệm giảng dạy Nhật ngữ nhiều năm (từ năm 1964), Đông Du luôn luôn cải tiến phương pháp giảng dạy cho thật hiệu quả và phù hợp với người Việt học tại Việt Nam:

  1. Học đủ 4 chức năng ĐỌC – VIẾT – NGHE – NÓI
  2. Học một cách trực tiếp (không thông qua Việt ngữ)
  3. Tạo thói quen suy nghĩ và diễn đạt theo người Nhật
  4. Sử dụng phương pháp hỏi – đáp có hệ thống
  5. Giảng dạy Hán tự theo Bộ một cách dễ hiểu dễ nhớ

Đặc điểm:

  • Vững VĂN PHẠM – HÁN TỰ - ĐỌC HIỂU – NGHE – ĐÀM THOẠI – VIẾT
  • Đọc hiểu được sách tiếng Nhật các cấp Tiểu học, Trung học, Đại học và sách chuyên môn
  • Tỷ lệ đậu năng lực Nhật ngữ quốc tế hằng năm cao (tất cả các cấp độ 4, 3, 2, 1)

Chứng chỉ học:

Chứng chỉ sơ cấp: 576 tiết (tương đương SanKyu)
Chứng chỉ trung cấp: 1440 tiết (tương đương NiKyu)