GIÁO TRÌNH

Do Đông Du biên soạn dành riêng cho người Việt DỄ HIỂU – DỄ NHỚ

Sơ cấp:

 • Văn phạm Nhật ngữ sơ cấp I, II (Đông Du biên soạn)
 • Từ vựng sơ cấp I, II (Đông Du biên soạn)
 • Tập đọc sơ cấp I, II (Đông Du biên soạn)
 • Đàm thoại (Đông Du biên soạn)
 • Luyện tập (Đông Du biên soạn)
 • Somatome bunpo sơ cấp
 • Hán tự sơ cấp: 850 chữ (Đông Du biên soạn)

Trung cấp I:

 • Hán tự 1850 chữ (Đông Du biên soạn)
 • Mina no nihongo chukyu
 • Hyogen (Đông Du biên soạn)
 • Truyện đọc 2, 3 (Đông Du biên soạn)

Trung cấp II:

 • Somatome Goi, Bunpo, Dokkai trung cấp
 • Gendai Shakai…
 • Namachukei
 • Truyện đọc 4, 5, 6 (Đông Du biên soạn)
 • Các sách luyện thi Ken 2, Ken 1

Nâng cao:

 • Tiểu thuyết, sách chuyên môn, báo chí, tin tức.