Danh sách Du học sinh vừa đậu hồ sơ (8/2014)

Danh sách Du học sinh vừa đậu hồ sơ (tháng 8-2014)

 

ĐẬU HỒ SƠ RỒIIIIII

Hoa đã nở trong Bình Mỹ, 2 Naganuma, 2 đại học Shizu, 4 Okayama, 10 Kagoshima. 18 em đã có tin vui đậu hồ sơ rồi nhé! Chúc mừng các em!


Danh sách các em đây:
1- Trần Phúc Thịnh
2- Trần Ngọc Uyên
3- Nguyễn Việt Dũng
4- Lê Thị Thiên Lý
5- Nguyễn Thiện Minh Hoàng 
6- Võ Ngọc Khôi Nguyên 
7- Ngô Lê Thảo Phương 
8- Phạm Thị Trang 
9- Mai Trung Chính 
10- Nguyễn Ngọc Huy 
11- Lê Thị Huyền 
12- Nguyễn Thành Long 
13- Trần Ninh Trang 
14- Võ Thị Thu Hà 
15- Hồ Thy Thy 
16- Hoàng Ngọc Minh 
17- Đàm Nhật Linh 
18- Nguyễn Phi Long 

Mong tin vui của 38 còn lại.