GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC ĐÔNG DU

 1. Lai lịch:

  Tiếp nối ý nguyện của các bậc tiền bối trong Phong trào Đông Du, là đưa thanh niên ra ngoại quốc để học tập các kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm của thế giới, mang về xây dựng Đất Nước, Trường Nhật ngữ Đông Du đã tổ chức và điều hành chương trình Du Học Đông Du. Đây là một kế họach dài hạn, được hoạch định, chuẩn bị từ những năm 1964 tại Tokyo khi người sáng lập còn đang du học tại đây, với những lớp dậy kèm Nhật ngữ và Luyện thi Đại học của nhóm Đông Du Học Xá (cư xá dành cho Sinh viên tư phí Việt nam, do người sáng lập Chương trình này tổ chức).

  Theo các biến đổi của Đất Nước, Chương trình cũng có những lúc thăng trầm, nhưng Chương trình đã được tổ chức lại vào mùa Xuân năm 1991 bởi Trường Nhật ngữ Đông Du Tp Hồ chí Minh (cũng do người sáng lập tổ chức), và con số sinh viên được cử đi du học ngày một tăng. Hiện tại, mỗi năm Trường gửi được khoảng 150 sinh viên đi du học, và tính tới thời điểm cuối tháng 4 năm 2010, đã gửi được tổng cộng được 990 người.

 2. Mục đích:

  Mục đích của Chương Trình Du Học Đông Du là để đào tạo nhân tài xây dựng Đất Nước Việt nam. Nhân tài ở đây nên hiểu là những người:

  • Có kiến thức, khả năng, kinh nghiệm làm việc tốt ở những địa vị tương đối cao, có vai trò lãnh đạo lôi kéo xã hội đi theo.
  • Có lòng yêu nước cao, đặt quyền lợi của Đất Nước, và hạnh phúc của Dân tộc lên trên quyền lợi hạnh phúc của cá nhân và gia đình.
  • Ngoài kiến thức, khả năng, kinh nghiệm làm việc, ngoài lòng yêu nước, còn phải đức độ, nhiệt tình, trung thực ngay thẳng,…để mọi người kính phục nghe theo.

  Nội dung đào tạo của Chương trình Du Học Đông Du được họach định dựa theo các mục đích nói trên.

 3. Ba lời nguyện của sinh viên Đông Du:

  Trước những buổi họp chính thức của Tập thể Sinh viên Đông Du, mọi người đều đọc ba lời nguyện sau:

  Sinh viên Đông Du xin nguyện:

  • Thứ nhất: Cố gắng học tập, trau dồi tài đức để mai sau phục vụ Quê Hương, Tổ quốc
  • Thứ hai: Sống hết mình, trung thực, ngay thẳng, là bạn của mọi người
  • Thứ ba: Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.