PHÁC HỌA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC ĐÔNG DU

Chương trình bao gồm nhiều giai đoạn thực hiện:

 1. Giai đoạn tuyển lựa:

  Tuyển những thanh niên ưu tú, học giỏi, biết suy nghĩ, ý thức trách nhiệm đối với  Xã hội, tự nguyện muốn được đào tạo để tương lai phụng sự sự nghiệp xây dựng Đất Nước. Vì nhiều người muốn du học, nhất là với những lợi thế đặc biệt của Chương trình (được chuẩn bị học tập tốt trước khi đi du học, có thể vào Nhật không cần tiền ký quỹ bảo lãnh tại Ngân hàng, có thể vừa đi học vừa đi làm gia đình không phải gửi tiền…), trong khi đó khả năng giúp đỡ của Chương trình lại có giới hạn. Chỉ những đối tượng đáp ứng tốt các đòi hỏi mới được lựa chọn.
  Việc tuyển chọn này được thực hiện hàng năm váo tháng 7.

 2. Giai đoạn thử thách và chuẩn bị du học:

  Sau khi được lựa chọn, ứng viên phải trải qua 3 tháng thử thách, xem khả năng học tập, tác phong sống, cũng như suy nghĩ có phù hợp với mục tiêu của Chương trình hay không?  Nội dung thử thách là việc ôn tập các kiến thức cơ bản, sinh hoạt tập thể, làm quen với tinh thần kỷ luật, tự giác, tự học tập, luôn luôn cầu tiến, biết quan sát và suy nghĩ…Chỉ những ứng viên thích hợp mới được giữ lại cho học tiếp, người không thích hợp sẽ nghỉ  học.
  Sau khi qua được giai đoạn thử thách, sinh viên sẽ được học Nhật ngữ đủ để sống  và học tập tại Nhật, học 2000 chữ Hán, được dẫn dắt đọc và ôn tập các kiến thức cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh ngữ, và kiến thức phổ thông…) theo chương trình giảng dạy của Nhật Bản, bằng Nhật ngữ, đủ để dự  thi Kiểm tra Năng lực học Đại học (thi Ryu) và thi vào các Đại học, và phải đạt kết quả thật tốt.
  Tùy theo kết quả học tập và sinh hoạt, sinh viên sẽ được quyết định chính thức cho đi du học và được hướng dẫn làm các thủ tục du học cần thiết. Thời gian thử thách và đào tạo thay đổi tùy theo từng đối tượng, cũng như ngành học.

  Cụ thể:

  • Sinh viên học các ngành kinh tế, xã hội, trước khi du học phải đạt trình độ thi Ryu trên 350 điểm (hoặc trình độ N3 Nhật ngữ) và trình độ Anh ngữ TOEFL trên 500 điểm.
  • Sinh viên học các trường Cao đẳng Kỹ thuật phải đạt trên 400 điểm thi Ryu, hay trình độ N3 Nhật ngữ.
  • Sinh viên học Đại học hay Cao học, phải có điểm thi Ryu trên 400 điểm.
 3. Giai đoạn tu nghiệp Nhật ngữ tại Nhật:

  Sinh viên có thể được chọn cho đi du học Nhật vào cuối tháng 3 (cho học kỳ khai giảng đầu tháng 4) và cuối tháng 9 (cho học kỳ khai giảng đầu tháng 10). Tại Nhật, sinh viên trước hết phải học thêm Nhật ngữ và luyện thi Đại học, để đạt điểm thi Ryu đạt từ 500 (điểm loại của sinh viên Đông Du) tới 650, 700 điểm (trung bình đòi hỏi là 550 điểm để có thể đậu vào các Đại học quốc lập). Thời gian luyện tập khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm tùy từng đối tượng.

 4. Giai đoạn học tập tại các Đại học:

  Tùy theo kết quả thi Ryu, sinh viên có thể lựa chọn Đại học mình muốn học, và đăng ký thi vào Đại học mình chọn (nhiều Trường đòi hỏi phải có điểm TOEFL trên 500 mới nhận hồ sơ xin thi). Nếu đậu, sẽ học 4 năm trước khi tốt nghiệp Học sĩ (Cử nhân hay Kỹ sư). Và sau đó có thể học tiếp lên Cao học, bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ .
  Đa số sinh viên Đông Du đều đậu vào các Đại học quốc lập và  được cấp học bổng của Trường, của Chính phủ Nhật Bản, của các Hội đoàn Tư nhân.

 5. Giai đoạn thực tập, làm việc học kinh nghiệm tại các xí nghiệp Nhật:

  Sau khi tốt nghiệp các trường Cao đẳng , Đại học, Cao học, sinh viên được khuyến khích đi thực tập hay làm việc trong các xí nghiệp Nhật để học những kinh nghiệm thực tế trong vòng 2 đến 3 năm trước khi về nước.

 6. Giai đoạn về nước:

  Sau khi tốt nghiệp các trường tại Nhật, và học hỏi kinh nghiệm tại các xí nghiệp Nhật, sinh viên có thể về nước làm việc cho Nhà Nước, cho các xí nghiệp trong nước, hoặc tự mình mở công ty xí nghiệp riêng để kinh doanh. Và cũng có thể cùng anh em Đông Du thành lập các Trung Tiểu Xí nghiệp trong Chương trình Khởi Nghiệp Đông Du.
  Tóm lại: Chương trình Đông Du là một kế hoạch đào tạo dài hạn, kéo dài nhiều năm, cho tới đích cuối cùng là cụ thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Lĩnh vực học tập trong thời gian du học và lĩnh vực làm việc khi về nước, người tham dự được hoàn toàn tự do lựa chọn. Chỉ lưu ý là, Chương trình Du Học Đông Du không chủ trương đào tạo người làm việc ở ngoại quốc, hay làm việc cho các xí nghiệp ngoại quốc, vì quyền lợi tiền bạc, hay hạnh phúc cá nhân.