SO SÁNH VỚI CÁC HÌNH THỨC DỊCH VỤ DU HỌC

Trong lĩnh vực du học, ngoài chương trình chính của nhà trường là Chương trình Du Học Đông Du, sinh viên cũng có thể đi du học Nhật Bản bằng con đường dịch vụ của các công ty Dịch vụ du học bên ngoài, của các Trường Nhật ngữ khác hay của chính trường Nhật ngữ Đông Du.

Dịch vụ Tư vấn Du học nói trên là những dịch vụ mang tính kinh doanh, người sử dụng phải trả những khoản thù lao lớn cho các dịch vụ cần thiết như dịch thuật và công chứng hồ sơ, hướng dẫn làm thủ tục, các chi phí liên lạc và nhiều chi phí khác… Đồng thời, phải đóng tiền bảo lãnh du học tại Ngân hàng (khoảng 20.000 USD) và phải đóng trước tiền học phí (khoảng 7.000 USD).Tuy nhiên, đối với sinh viên tham gia Chương trình Du học Đông Du, mọi thủ tục, hồ sơ du học được trường lo liệu hoàn toàn miễn phí. Những sinh viên ưu tú có thành tích học tập xuất sắc (các sinh viên Hệ A) sẽ được trường bảo lãnh về mặt tài chính (thông qua uy tín của nhà trường cũng như các bạn bè thân hữu của trường tại Nhật...), sinh viên con nhà nghèo học giỏi chăm ngoan cũng sẽ nhận được những ưu ái đặc biệt này.

Ngoài ra, chỉ có Trường Nhật ngữ Đông Du mới có chương trình đào tạo và chuẩn bị trước khi đi du học thật sự chu đáo và bài bản để sinh viên có thể học tập thành công tại Nhật. Sinh viên sau khi tới Nhật, còn được các sinh viên đi trước đón tiếp ngay tại phi trường, được hướng dẫn học tập, sinh hoạt, luyện thi vào Đại học, được lo liệu công việc làm thêm trong lúc học, được chăm sóc suốt thời gian học tập, thực tập cũng như sau khi về nước, và nhất là được sống trong một tập thể những người Đông du, gương mẫu học tập, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.


Lưu ý: Các sinh viên không được tham gia Chương trình Du học Đông Du vẫn có thể đi du học Nhật Bản, bằng cách học Nhật ngữ tại Trường Nhật ngữ Đông Du và được Phòng Tư vấn Du học của nhà Trường giúp đỡ tư vấn, lo liệu những thủ tục du học cần thiết. Tuy nhiên, các sinh viên thuộc đối tượng này sẽ không được chăm sóc cẩn thận và được hưởng những ưu đãi đặc biệt của Chương trình.


"NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC, MUỐN XÂY DỰNG VIỆT NAM, HÃY ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC ĐÔNG DU.


HÃY THAM GIA, THỰC HIỆN GIẤC MƠ XÂY DỰNG MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM GIÀU ĐẸP, HẠNH PHÚC, CÓ TƯƠNG LAI.


HÃY CÙNG CHÚNG TÔI MỞ RỘNG HƠN NỮA, TỔ CHỨC KẾT QUẢ HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC ĐÔNG DU ĐỂ VIỆT NAM TIẾN LÊN"