Mục đích thành lập trường Nhật ngữ Đông Du

Như đã thấy qua phần trên, Trường Nhật ngữ Đông Du được thành lập để chọn lọc, chuẩn bị đưa các thanh niên ưu tú Việt Nam đi Nhật du học, nhưng đồng thời cũng nhắm tới những mục đích sau:

  1. Nhật Bản có nền văn hóa đầy bản sắc dân tộc khá độc đáo, nên tìm hiểu và học hỏi. Nhật Bản hiện là cường quốc kinh tế, một trung tâm khoa học kỹ thuật hàng đầu của thế giới, và Nhật Bản cũng có những kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp canh tân và tái thiết đất nước chúng ta cần tham khảo. Để làm được những chuyện này cần có chiếc chìa khóa tất yếu là ngôn ngữ. Việc giảng dạy Nhật ngữ chính là để giới thiệu cho Việt Nam một sinh ngữ mới để học tập khoa học kỹ thuật, học kinh nghiệm canh tân, tái thiết, văn hóa tốt của thế giới.
  2. Tại thời điểm thành lập, năm 1991, Việt Nam đang mở cửa, mời đón các nhà đầu tư ngoại quốc. Việt Nam cần phát triển kinh tế, xây dựng công nghiệp, tận dụng các ưu đãi của thiên nhiên, cần khoa học kỹ thuật, cần Tư bản, cần kinh nghiệm . Nhật Bản là một cường quốc kinh tế, một quốc gia đầu tư lớn tại vùng Đông Nam Á. Nhưng ngồn nhân lực thông thạo Nhật ngữ hãy còn yếu. Việc giảng dạy Nhật ngữ cũng là để cung ứng nguồn nhân lực thông thạo Nhật ngữ để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam.
  3. Ngoài việc giảng dạy Nhật ngữ, Trường còn quan tâm tới việc đào tạo đội ngũ giảng viên để phát triển sự nghiệp quảng bá Nhật ngữ tại Việt Nam, cho lợi ích lâu dài của Việt Nam cũng như vì tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Nhật.
  4. Trường vừa hoạt động giáo dục vừa làm công tác xã hội, và chăm lo cho các thế hệ tương lai qua việc cấp phát học bổng, xây trường…
  5. Tuyển chọn, chuẩn bị đưa các thanh niên Việt Nam đi du học Nhật Bản. Đó chính là năm mục đích chính mà các hoạt động của Trường Nhật ngữ Đông Du đã và đang hay sẽ hướng tới.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: