TIN VUI HỒ SƠ

Hôm nay (28/3/2015), nhóm Kurashiki sau nhiều ngày trông ngóng hồ sơ đã về. Vào tháng 4/2015 trường gửi 112 sinh viên sang Nhật. Hầu hết các nhóm đã đi sang Nhật từ trung tuần 3/2015. Hai nhóm còn lại là nhóm Okayama và nhóm Kurashiki, do hồ sơ về sau nên sẽ đi trễ hơn so với các bạn. Nhóm Okayama sẽ bay vào tối ngày 1/4/2015. Nhóm Kurashiki sẽ xin visa vào sáng thứ hai tuần sau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: