Du học Đông Du

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN ĐÔNG DU K52 KHI GẶP THẦY Ở MORIOKA
2 HỘI THẢO DU HỌC NHẬT BẢN THÁNG 9/2017
3 CẢM NGHĨ CỦA PHỤ HUYNH CÓ CON TỐT NGHIỆP LỚP DỰ BỊ DU HỌC NHẬT BẢN KHOÁ 52 - 2017
4 CÁC BÀI PHÁT BIỂU TRONG LỄ TIỄN SINH VIÊN DU HỌC NHẬT KHÓA 52
5 LỄ TIỄN SINH VIÊN DU HỌC NHẬT BẢN KHÓA 52 LỄ NHẬP MÔN TÂN SINH VIÊN ĐÔNG DU NIÊN KHÓA 2017 - 2018
6 CẢM NGHĨ CỦA TÂN SINH VIÊN SAU NHỮNG NGÀY ĐẦU NHẬP HỌC
7 TRUNG TÂM BÌNH MỸ ĐÓN TÂN SINH VIÊN NIÊN KHÓA 2017 - 2018
8 SINH VIÊN ĐÔNG DU - BÌNH MỸ CHIA SẺ CẢM NGHĨ VỀ KẾT QUẢ THI EJU
9 TUYỂN SINH TẠI HỘI ĐỒNG THI TP. HỒ CHÍ MINH
10 TUYỂN SINH Ở HỘI ĐỒNG ĐÀ NẴNG
11 CÔNG TÁC TUYỂN SINH Ở HỘI ĐỒNG THI HẢI DƯƠNG
12 TUYỂN SINH TẠI HỘI ĐỒNG THI THANH HÓA
13 GIAO LƯU VỚI GIÁO VIÊN NGƯỜI NHẬT ĐẾN TỪ KAWASAKI
14 HỘI THẢO TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN 2017 TẠI TT. BÀU CÁT
15 HỘI THẢO TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN 2017 TẠI TT. TRẦN NHÂN TÔN
16 BÀI VIẾT CẢM NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN NHÓM FUKUYAMA VÀ HIROSHIMA SAU BUỔI ĐỊNH HƯỚNG CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG – TT. BÌNH MỸ
17 HỘI THẢO TƯ VẤN TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN 2017 - TT. HỒ VĂN HUÊ
18 CẢM NGHĨ CỦA DHS NHÓM KAGOSHIMA SAU BUỔI ĐỊNH HƯỚNG VỚI THẦY HIỆU TRƯỞNG
19 CẢM NGHĨ CỦA DHS NHÓM MORIOKA SAU BUỔI ĐỊNH HƯỚNG CỦA THẦY HIỆU TRƯỜNG
20 NHỮNG CẢM TƯỞNG VÀ SUY NGHĨ CỦA PHỤ HUYNH SINH VIÊN ĐÔNG DU
 
Trang 1 trong tổng số 17